Документи

  УСТАВ НА ЧИТАЛИЩЕТО-приет -15.02-2020.doc (89088)

ОТ 01.01.2018 г. РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА   СЕ ИЗВЪРШВА  ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА  - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 
Планиране и отчетност на читалище

drive.google.com/file/d/1B5hn8IK4umbW-tCVxYt3rr-S9wATjZxK/view

Годишен отчет (образец) 

drive.google.com/file/d/13VFxc7GOSH8FyZbdcHt_TNvCDS9nzPX_/view

Платформа за взаимодействие (писане на проекти)

baris.free.bg/bg/proekti_pisane.html

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА
НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
 Закон за народните читалища
 Закон за юридически лица с нестопанска цел
 Закон за публична библиотека
 Закон за културното наследство
Закон за местно самоуправление и местна администрация.rtf (285015)
 
 Закон за счетоводство