Проект "еКБ"

Водеща организация по проекта е Регионална библиотека „Захарий Княжески” Стара Загора, а коалиционни партньори - Регионалният исторически музей Стара Загора и библиотеките при: НЧ „Зорница 1928” Нова махала, НЧ „Христо Ботев 1952” Старозагорски бани, НЧ „Развитие 1921” Дъбово. Проектът е на стойност 18 хил. лв и  се финансира от Програма „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (15 хил. от програмата и 3 хил. собствен принос). 

На 14 август 2013г. в НЧ"Развитие 1921" в с. Дъбово се проведе първата работна среща по проект „Електронна Краеведска Библиотека". На срещата присъстваха представители на всички партньори в проекта. Бяха представени основната идея, целите и очакваните резултати на проекта.

На 30 август 2013 г. библиотеката при НЧ „Христо Ботев 1952” събра представители на местната общественост и на съседните населени места – с. Казанка и с. Ново село. На срещата присъстваха кметът на Старозагорски минерални бани, писателят Стойчо Маджарски - председател на НЧ „Съзнание” с. Казанка, г-жа Пенка Загорова - секретар на НЧ „Гранит” с. Ново село, доброволци и коалиционни партньори в проекта.
Представени бяха същността и целите на проекта, критериите за подбор на краеведски ресурси, очакваните резултати.

На 3 и 4 септември 2013 г. се състоя обучение на библиотекари, партньори и доброволци по проект  еКБ. Присъстващите имаха възможност да усвоят нови знания и практики за създаване на електронна краеведска библиотека, и особености на изграждането й.

От  16 до 18 септември 2013 г. в РБ „Захарий Княжески” се проведе обучение за  дигитализиране на библиотечни ресурси, включващо знания за  сканиране, графична обработка, конвентиране на сканираните файлове в необходим формат, изисквания за създаване на метаданни за отделни видове документи, обект на дигитализация по време на проекта и публикуването им в платформата „еКБ”.

На 25 октомври 2013 година в РБ „Захарий Княжески”, бяха представени резултатите от действащия проект „Електронна краеведска библиотека” . Присъстваха 56 представители на обществените библиотеки в област Стара Загора, от общините: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Николаево, Опан, Раднево, Стара Загора и Чирпан.

Сайт на проекта

https://ekb.szlib-zk.eu/

Среща на партньорите по проект " е К Б" с представители на местната общност в НЧ"Христо Ботев 1952".

30.08.2013г